Nu beschikbaar onder thema Leefomgeving. De “Atlas van de woonuitbreidingsgebieden” geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening.