Aan de begraafplaats in de Scharebrugstraat staat een nieuwe infozuil waar de bezoekers opzoekingen kunnen verrichten. De bezoeker kan de naam van de overledene intikken, eventueel aangevuld met geboortejaar en overlijdensjaar, en zal de informatie over de juiste locatie van het graf, urne, columbarium of strooiweide kunnen aflezen.  Ook wie interesse heeft in historisch waardevolle graven, zal die via de infozuil kunnen terugvinden.  Naast de infozuil op de begraafplaats zelf, is de zoekmodule op de website van Blankenberge gezet, zodat u ook thuis dezelfde informatie kan terugvinden.

Geoloket