Fietsfonds – West-Vlaanderen gaat voor 100%

In 2006 richtten de Vlaamse overheid en de vijf provincies het Fietsfonds op. Dit fonds stelt jaarlijks 10 miljoen euro ter beschikking voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF).
De overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de provincie bepaalt dat beide partners elk 40% van de kosten betalen die nodig zijn voor de aanleg van het fietspad. De Provincie West-Vlaanderen gaat daarin een stap verder en neemt ook de resterende 20% voor haar rekening, die normaal ten laste is van de gemeente! Zo wil ze de realisatie van het fietsroutenetwerk nog meer versnellen. Dit betekent dat de Provincie jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro besteedt aan de verwezenlijking van het netwerk.

Kwaliteit en begeleiding

Als de hogere overheid instaat voor 100% van de kosten wil zij ook kwaliteit. Geen halve oplossingen en valse veiligheden. Elk project wordt getoetst aan het Vademecum Fiets. Zoals de projecten van het mobiliteitsconvenant worden de Fietsfondsprojecten grondig voorbereid in de gemeentelijke begeleidingscommissie en voorgelegd aan de provinciale auditcommissie. De Provincie begeleidt de projecten vanaf het eerste idee tot de eindafrekening.

Meer informatie

www.west-vlaanderen.be/mobiliteit (> fietsroutes)
Bram Verheire
fietscoördinator dienst mobiliteit en weginfrastructuur
050/40 70 65
bram.verheire@west-vlaanderen.be

 


De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Enterprise en Geocortex Essentials als ondersteunende technologie. De Gis West geoloketten worden ondersteund door alle browsers die de HTML5 technologie ondersteunen zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer.

De oude Gis West Silverlight geoloketten zijn nog beschikbaar, maar worden niet meer ondersteund door Google Chrome en Mozilla Firefox worden vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Vragen/suggestie/problemen kunnen doorgegeven worden via giswest@west-vlaanderen.be

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.