In de editie van 7 oktober van het Staatblad wordt het "Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI" gepubliceerd". Dit zorgt ervoor dat het GDI decreet in werking is getreden.
Hierdoor is het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen overgegaan in het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen en verruimd tot onder andere Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, lokale politie, OCMW’s en onderwijsinstellingen. Zij zullen evenals de vroegere GIS-Vlaanderen-deelnemers kosteloze toegang krijgen tot de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

De volledige tekst van het besluit kan u hier vinden.