GIS in Vlaanderen

Doelmatig besturen impliceert samenwerking tussen alle bestuursniveaus. Vlaamse overheid, provincies en gemeenten bezitten, elk vanuit hun eigen bevoegdheden en typische interesse-sferen, over een massa informatie die niet enkel voor het eigen bestuur, maar ook voor andere bestuursniveaus bijzonder relevant en dienstig is. Vanuit hun intermediaire beleidsrol moeten de provinciebesturen een belangrijke schakel zijn in de informatiedoorstroming tussen de verschillende bestuursniveaus.