Opleiding GRB-skeletbestekken integreren in je technisch bestek

op woensdag 11 februari van 10.00 tot 16.30 uur in het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries.

GIS in Vlaanderen

Doelmatig besturen impliceert samenwerking tussen alle bestuursniveaus. Vlaamse overheid, provincies en gemeenten bezitten, elk vanuit hun eigen bevoegdheden en typische interesse-sferen, over een massa informatie die niet enkel voor het eigen bestuur, maar ook voor andere bestuursniveaus bijzonder relevant en dienstig is. Vanuit hun intermediaire beleidsrol moeten de provinciebesturen een belangrijke schakel zijn in de informatiedoorstroming tussen de verschillende bestuursniveaus.