Gis West

   
 

Gemeenten

   

GIS in West-Vlaanderen

De rol van Geografische informatiesystemen (GIS) is in de loop van de tijd geëvolueerd van een hoogwaardig technologisch instrument tot een eenvoudig werk- en communicatiemiddel. Daarom dringt de GIS-technologie stilaan door in alle bestuursniveaus van de overheid. Hierbij worden digitale kaarten gekoppeld aan databanken in het bezit van de gemeente, de provincie of de hogere overheid. GIS wordt hierdoor een belangrijk hulpmiddel bij de ontsluiting, verwerking en presentatie van overheidsinformatie.

De provincie West-Vlaanderen wil haar rol als schakel in deze informatiedoorstroming waarmaken. Een constructief partnerschap met de gemeenten, beter bekend als 'GIS WEST', was de eerste stap om deze doelstellingen te realiseren.