Infonamiddag GIS West


op dinsdag 24 september 2013 vanaf 13.30 uur in het
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries.


PROGRAMMA

13.00 uur: Ontvangst van de genodigden

13.30 uur: Verwelkoming door de heer Carl Vereecke, gedeputeerde bevoegd voor ICT

13.40 uur: Voorstelling van de RWO-datamanager

Concept en doelstellingen van de RWO-datamanager worden toegelicht evenals een aantal modules:

·         Module LBR (leegstaande bedrijfsruimten)

·         Module Vergunningen - Vergunningenregister

·         Module ROP

·         Module Bestemmingsplannen

·         Module Planbaten

(Wouter Brems en Hans van den Berg, Ruimte Vlaanderen)

15.15 uur: Koffiepauze

15.30 uur:Uitwisselingsplatform voor stedenbouwkundige informatie (DSI)

Een eerste kennismaking met een initiatief dat in de toekomst een merkelijke efficiëntieverbetering kan betekenen voor gemeentelijke, provinciale en gewestelijke (stedenbouwkundige) diensten.
Tot op heden is er nog steeds geen volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt, geografisch digitaal overzicht beschikbaar van al de vigerende verordenende ruimtelijke plannen. Het DSI beoogt het opstellen van een platform voor de digitale uitwisseling van verordenende ruimtelijke plannen.

(Peter Willems, Ruimte Vlaanderen)

16.15 uur: GIS West

Overzicht van lopende provinciale Geo-ICT initiatieven:

·         Geolokaal en beleidsplanning

·         Nieuw in ArcGIS 10.2, ArcGis online...

(Philippe Derynck en Hans Van den Heede, Provincie West-Vlaanderen)


16.30 uur: Drink aangeboden door de provincie West-Vlaanderen


INSCHRIJVING

Wilt u of collega’s van uw bestuur deze infonamiddag bijwonen, stuur dan voor vrijdag 20 september a.s. een mailtje met uw naam, uw functie en uw bestuur/dienst naar philippe.derynck@west-vlaanderen.be.