Infosessie planbatenheffing

op woensdag 23 oktober 2013 van 9.30 tot 12.30 uur in het
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries.


Op 23 oktober 2013 wordt een infosessie georganiseerd over planbaten. Tijdens de sessie zal hoofdzakelijk worden ingegaan op inhoudelijke aandachtspunten die belangrijk zijn bij het afwikkelen van planbatendossiers. Het zuiver technische aspect komt hierin iets minder aan bod. Niettemin komt ook de methodiek aan bod om te komen tot de (geodata)-bestanden die moeten worden opgeladen in de datamanager. De infosessie is zowel bedoeld voor GIS-ambtenaren als voor stedenbouwkundig ambtenaren. Het programma vindt u hierna:

 

Grafisch register plancompensaties

Er wordt uitgelegd hoe het ‘grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn’ (kortweg ‘grafisch register plancompensaties’) wordt opgemaakt als bijlage bij een RUP. Er zal worden gewerkt aan de hand van concrete voorbeelden.

 

Zowel het GIS-matige als het inhoudelijke aspect komen aan bod. Het is niet de bedoeling om in detail een GIS-analyse uit te werken die leidt tot een grafisch register plancompensatie. Wel is het de bedoeling om te wijzen op aspecten die bijzondere aandacht vereisen zoals bvb. het interpreteren van het register, het wegfilteren van slivers, de gevolgen van dit register voor verdere afhandeling rond planbaten, planschade, kapitaalschade, het omgaan met uitzonderingsregels enz.

 

Het opmaken van een grafisch register plancompensaties vergt zowel GIS-kennis als een grondige kennis van de ruimtelijke ordening. Samenwerking tussen de GIS-ambtenaar en de stedenbouwkundig ambtenaar is dus van essentieel belang bij de opmaak van dit register.

 

Geodatabank met deelpercelen

We focussen op het aanmaken van de geodatabank van percelen of percelen die in aanmerking komen voor een planbatenheffing (kortweg geodatabank deelpercelen).

Ook hier is het de bedoeling om de nadruk te leggen op het waarom en op de inhoud van de geodatabank eerder dan het uitvoerig toelichten van de GIS-analyse die dient voor het opmaken van de geodatabank.

 

RWO-datamanager - module planbaten

Hier komt het opladen van de geodatabank met deelpercelen in de datamanager aan bod:

-          Hoe opladen?

-          Waarom?

-          Wat zijn de aandachtspunten?

-          Wat met uitzonderingen en vrijstellingen?

 

De sessie over plancompensatie vergt een interactieve aanpak. Daarom is het zeker en vast nuttig om op voorhand al vragen over deze thematiek door te sturen naar datamanager@rwo.vlaanderen.be

 

Doelgroep

Stedenbouwkundigen en GIS verantwoordelijken van lokale besturen.

 

INSCHRIJVING

Wilt u of collega’s van uw bestuur deze infosessie bijwonen, stuur dan voor vrijdag 18 oktober a.s. een mailtje met uw naam, uw functie en uw bestuur/dienst naar philippe.derynck@west-vlaanderen.be. Er worden broodjes voorzien na de infosessie.
Indien de infosessie volzet is (32 personen), wordt u ingeschreven op de reservelijst. Bij voldoende interesse wordt een extra infosessie voorzien.