Of het nu gaat over ingebruikname van het GRB, het bijhouden van adresgegevens of uitwisseling via digiRUP, ...de GIS-verplichtingen die op Vlaams niveau opgelegd worden, zijn voor alle lokale besturen hetzelfde.

Via de website van geolokaal vind je een overzicht terug van deze verplichtingen met onder andere een oplijsting van inhoud, link naar de richtlijnen, decreet, eventuele subsidies, manier van uitwisselen. Dit document kan als basis gebruikt worden om prioriteiten vast te leggen, een stappenplan uit te werken en als insteek in het gemeentelijke beleidsplan.

De inventarisatie werd uitgevoerd door de projectgroep Geolokaal en de GDI-stuurgroep. De gegevens werden nagekeken door de verantwoordelijke beleidsdomeinen. Deze oefening zal jaarlijks herhaald worden. Tijdens het jaar kunnen er kleine aanpassingen op het document komen.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen zie de contactgegevens per thema.

Voor vragen over het document zie het contactformulier op geolokaal

Hoe weet ik of er wijzigingen zijn?
Geolokaal publiceert telkens de laatste versie. Je kan je abonneren op de wijzigingen van de kennisdatabank om een bericht te krijgen wanneer het bestand wordt aangepast.

Namens Geolokaal

Geolokaal is de samenwerking van de VVP, VVSG, AGIV, DDAR, VLINTER, V-ICT-OR, FLAGIS om de lokale besturen beter te ondersteunen en begeleiden bij het gebruik van geografische informatie.