Laadmodule GIS West II

De laadmodule heeft als doeleinde, data op te laden naar de centrale geodatabank van GISWest zonder gebruik te maken van ArcGIS-functionaliteiten en/of -software.
Met behulp van deze laadmodule kan de gebruiker in een browseromgeving, data opladen in het shape-formaat naar een geodatabank.
De software waarin de data wordt aangemaakt en/of ge-editeerd heeft geen invloed op de laadmodule.
De enigste vereiste is dat de data bewaard is in het shape-formaat. De data moet wel bewaard worden met een vooraf bepaalde datastructuur,
zodat deze overeenkomt met de datastructuur van de geodatabank van GISWest.

De volledige handleiding kunt u op de volgende link downloaden.

 

 

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.