In het kader van het Europese project LoG-IN, waarin de provincie als subpartner participeert, heeft Intercommunale Leiedal de mogelijkheden van het gebruik van KBO (= kruispuntbank ondernemingen) onderzocht. Deze gegevens werden gekoppeld aan de adrespuntenkaart zoals die in het kader van GIS WEST wordt opgebouwd.

Het gebruik van deze databank opent vele mogelijkheden. Zo kan de dienst belastingen bijvoorbeeld detecteren welke bedrijven in 2007 zijn stopgezet en kan zo voorkomen dat deze bedrijven in 2008 een nodeloos voorstel van aangifte ontvangen. Een dossier voor de aanmaak van een lokale copie van deze databank met een dagelijkse bijwerking wordt binnenkort ter goedkeuring aan de deputatie voorgelegd.

Waregem heeft nog een verdere stap in deze oefening gezet en heeft meer dan 4600 ondernemingen aangeschreven met de vraag om hun gegevens te controleren en aan te vullen. Dit kende een zeer grote respons en heeft geresulteerd in de gemeentelijke bedrijvendatabank welke op 25 mei door minister Bourgeois werd gelanceerd. U kan het resultaat zelf raadplegen via: http://www.waregem.be/bedrijvengids