Op de AGIV trefdag werd Geolokaal, het nieuwe samenwerkingsinitiatief van de Vlaamse provincies gelanceerd. Geolokaal werd opgericht om de lokale besturen beter te ondersteunen en te begeleiden bij het gebruik van geografische informatie binnen de organisatie en het implementeren van de Vlaamse GIS-initiatieven (zoals CRAB, GRB, MRB-wegen, enz.). De Vlaamse provincies, de VVSG, het DDAR en het AGIV werken samen om deze ondersteuning te organiseren.

Het eerste (zichtbare) resultaat van deze samenwerking is de lancering van de website www.geolokaal.be waar lokale besturen vanaf nu terecht kunnen met hun GIS-gerelateerde vragen. In de eerste plaats zal alle relevante informatie die beschikbaar is binnen de vijf Vlaamse provincies hier worden aangeboden en zullen uw vragen en opmerkingen worden behandeld door alle provinciale GIS-coördinatoren. Zo hopen wij kennis die momenteel nog verspreid is over de vijf Vlaamse provincies tot bij elk Vlaams bestuur te kunnen brengen. Wij rekenen er op dat deze kennisdatabank een dynamisch gegeven kan worden waar ook lokale besturen elkaar ondersteunen bij de uitdagingen waarvoor ze allemaal worden geplaatst. 

meer info:

website

meer info over geolokaal

presentatie AGIV-trefdag