Met de migratie naar een nieuw platform hebben wij ook een nieuwe beveiligingspolitiek geïmplementeerd. De beveiligde geoloketten zijn hierop aangepast. Door die nieuwe beveiligingspolitiek delen we geen gebruikersgegevens meer uit aan individuele gebruikers, maar geven we die door aan een verantwoordelijke binnen de gemeente, de Gis-coördinator of de verantwoordelijke voor GIS.

Iedereen die aan Gis West gebruikersgegevens vraagt zal doorverwezen worden naar de verantwoordelijke van de desbetreffende gemeente. Op deze wijze hebben wij en de gemeenten controle op het gebruik van de beveiligde geoloketten. Deze gebruikersgegevens zullen 2 maal per jaar aangepast en doorgestuurd worden naar de verantwoordelijken.

Deze gebruiker geeft enkel toegang aan de beveiligde geoloketten, dus niet aan de Gis West bibliotheek of laadmodule.

Naast deze gebruiker beschikt elke gemeente over een gepersonaliseerde gebruiker. Deze gebruikersgegevens zijn niet aangepast en kunnen gebruikt worden om in te loggen op de beveiligde geolokketen, Gis West Extensie en laadmodule. Gelieve deze gebruikersgegevens niet door te geven aan derden. Als u nog niet over deze gebruikersgegevens beschikt, kunt u deze via mail opvragen.