Er is een nieuwe versie beschikbaar van de Gis West Extensie voor ArcGis 10 Desktop (Gis West Extensie 10.0 Rev).
Sinds de introductie in november 2011, zijn er nog wat kinderziekten vastgesteld en hebben we nog enkele functionaliteiten toegevoegd:

  • Een ArcGis Server-service wordt voortaan toegevoegd met een bepaald beeldformaat, nl. jpeg of png8. Het beeldformaat is afhankelijk van de inhoud van de service. Deze aanpassing heeft als gevolg dat ArcGis Server-services veel sneller werken. Deze functionaliteit is enkel beschikbaar voor ArcGis 10 Desktop.
  • De ArcGis Server-beveiliging werd aangepast.
  • ArcGis Server-service krijgt alias bij het toevoegen uit de bibliotheek.
  • U krijgt gestructureerde foutboodschappen bij het niet beschikbaar zijn van services of een internetconnectie.
  • De optie “Toon databron met afbeelding” staat standaard uit.
  • Bij het verwijderen van het resultaat uit de geolocator wordt enkel het resultaat verwijderd en niet alle “Graphics”.

Op 1 juli wordt de volgende stap gezet in de toepassing van ons nieuwe beveiligingspolitiek en wordt de beveiliging van ArcGis Server verhoogd.Vanaf dan zal het inladen van afgeschermde ArcGis Server-services enkel mogelijk zijn met Gis West Extensie 10.0 Rev. Het gaat hierbij onder meer om services met kadastrale informatie. Uiteraard blijven de overige services verder vrij toegankelijk.

Als u optimaal wil gebruik maken van de Gis West bibliotheek adviseren wij dus om tegen 1 juli Gis West Extensie 10.0 Rev. te installeren. Wanneer er zich hierbij problemen voordoen of u beschikt niet meer over uw gebruikersgegevens, kunt u contact opnemen met ons. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze wijzigingen veroorzaken.

Download en meer informatie