Infonamiddag GIS West: RWO-datamanager & DSI

op dinsdag 24 september 2013 vanaf 13.30 uur in het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries.

Heuvelland

Oostende

Inventarisatie gemeentelijke GIS verplichtingen

Of het nu gaat over ingebruikname van het GRB, het bijhouden van adresgegevens of uitwisseling via digiRUP, ...de GIS-verplichtingen die op Vlaams niveau opgelegd worden, zijn voor alle lokale besturen hetzelfde.

Interne Staatshervorming (Doorbraak 63) Herinschaling onbevaarbare waterlopen.

Via de uitwerking van Doorbraak 63 in het Witboek Interne Staatshervorming wordt de versnippering in het waterlopenbeheer aangepakt. Op 21 december 2012 heeft minister Schauvliege aan de Vlaamse Regering volgend plan van aanpak voorgesteld met betrekking tot de (her)inschaling van de onbevaarbare waterlopen van 2e en 3e categorie.

Wingene 29ste CRAB-gevalideerde gemeente

Wingene is sinds vandaag dinsdag 2 april de 29ste CRAB-gevalideerde gemeente. Het is bovendien de eerste gemeente waarvan het eigen adressenbestand via het xGRAB-uitwisselingsprotocol is ingeladen in het CRAB.

Orthofoto 2012 beschikbaar

Graag laten we u weten dat de nieuwe middenschalige kleurenorthofoto voor West-Vlaanderen raadpleegbaar is. Net als bij de updates in 2005 en 2009 zijn deze beelden het resultaat van een gezamelijke opdracht van AGIV en de provincie. De opnames vonden plaats op 14, 25 en 26 mei 2012.

Wingene

Nieuwpoort

Poperinge

Pagina's

Subscribe to www.giswest.be RSS