Graag laten we u weten dat de nieuwe middenschalige kleurenorthofoto voor West-Vlaanderen raadpleegbaar is. Net als bij de updates in 2005 en 2009 zijn deze beelden het resultaat van een gezamelijke opdracht van AGIV en de provincie. De opnames vonden plaats op 14, 25 en 26 mei 2012. De grondresolutie van 25 cm laat toe het reële landgebruik nauwkeurig te interpreteren en verschillende objecten in hun ruimtelijke samenhang weer te geven. Ze kunnen eveneens gebruikt worden als oriëntatieachtergrond voor kaarten en in een GIS-omgeving. Meer informatie over de nieuwe luchtfoto vindt u hier op de website van AGIV.

De nieuwe orthofoto kan vrij geraadpleegd worden via de geoloketten op deze website of via het geoloket “Kleurenortho” op Geo-Vlaanderen.

Voor elk gemeentebestuur werd een gebiedsdekkend beeld gemaakt van de nieuwe orthofoto. In tegenstelling tot eerder gemeld, zijn deze beelden niet beschikbaar via de downloadtoepassing van Agiv, maar kunnen deze via mail opgevraagd worden bij Gis West. Deze gebiedsdekkende beelden worden dan via ftp beschikbaar gemaakt.

Net als de vorige keren verlenen AGIV en de provincie de deelnemers aan GDI-Vlaanderen een kosteloos gebruiksrecht voor deze gegevens voor het uitvoeren van openbare taken. Dit geldt ook voor OCMW’s, brandweerkorpsen en politiezones van West-Vlaanderen.