Met de lancering van P-CRAB en de Adressenmonitor op de Gis West Infonamiddag wil de provincie West-Vlaanderen een knooppunt vormen om de uitwisseling tussen het gemeentelijk bestand (GRAB) en het Vlaams bestand (CRAB) zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op deze pagina wordt het project nader toegelicht en kunt u de Adressenmonitor raadplegen voor uw eigen gemeente.