Samen met AGIV heeft de provincie opnieuw de opdracht uitgeschreven voor de aanmaak van een middenschalige orthofoto. Het vliegseizoen is verlopen op 15 april, helaas werden nog geen beelden gemaakt van onze provincie.

Aangezien beeldmateriaal buiten het vliegseizoen te prefereren is boven geen beeldmateriaal in 2012, heeft het AGIV beslist om een nieuwe vliegperiode van 30 dagen te starten. De negatieve impact op het beeldmateriaal zou beperkt moeten blijven aangezien de mindere weersomstandigheden in april niet alleen de vliegtuigen, maar ook de vegetatie-ontwikkeling hebben gehinderd. 

Update 23/05 : Het vliegseizoen wordt verlengd tot en met 30 mei 2012. Op 14 mei werden reeds gedeeltelijke vluchten uitgevoerd.

Update 30/05 : Met dank aan de zonnige weersomstandigheden van het voorbije weekend zijn alle resterende vluchten uitgevoerd.

Update 07/06 : De nieuwe orthofoto's zullen beschikbaar zijn vanaf januari 2013.