Infonamiddag GIS 24 september 2013

 • Voorstelling van de RWO-datamanager door Wouter Brems en Hans van den Berg - Ruimte Vlaanderen Presentatie

 • Voorstelling van Uitwisselingsplatform voor stedenbouwkundige informatie (DSI) door Peter Willems - Ruimte Vlaanderen Presentatie

Infonamiddag GIS 29 november 2011

 • Voorstelling CRAB adresbeheer oplossing van Orbit door Timothy Van Cleemput - VP Sales & Partner Relations. Presentatie

 • Voorstelling CRAB adresbeheer oplossing van CIPAL door Johan Daniëls - BU Grondgebiedzaken Teamverantwoordelijke. Presentatie

 • Voorstelling CRAB adresbeheer oplossing van GIM door An Heirman. Presentatie

 • Voorstelling CRAB adresbeheer oplossing van CEVI door Piet De Meester - Productbeheerder GIS. Presentatie

 • Voorstelling CRAB adresbeheer oplossing van GEO-IT door Wouter De Wilde - Projectverantwoordelijke GIS – zaakvoerder. Presentatie

 • Voorstelling van LARA Loket voor Authentieke Registratie van AGIV door Tom Van Herck - Lijn Data Inwinning. Presentatie

 • Gis West Extensie 10.0 en Varia door Philippe Derynck en Hans Van den Heede, dienst ICT sectie Informatica Architectuur bij Provincie West-Vlaanderen. Presentatie

Infosessies Adressenmonitor en CRAB 2, 3, 4 en 5 mei 2011

 • CRAB & GRAB in de praktijk door Hans Van den Heede - Diensthoofd Datawarehousing provincie West-Vlaanderen. Presentatie

 • Adressenmonitor door de heer Philippe Derynck, deskundige Datawarehousing provincie West-Vlaanderen. Presentatie

Infonamiddag GIS 23 november 2010

 • Wat is er nieuw in ArcGIS 10 door Irina Van Mulders - Productbeheerder GIS Cevi. Presentatie

 • Het GDI-decreet in werking door Hans Van den Heede - Diensthoofd Datawarehousing provincie West-Vlaanderen. Presentatie

Infonamiddag GIS 20 april 2010

 • Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? door mevrouw Leen De Temmerman, nationaal contactpunt INSPIRE AGIV en de heer Luc Depredomme, beleidsmedewerker AGIV. Presentatie

 • Demonstratie ArcGIS Explorer door de heer Philippe Derynck, deskundige Datawarehousing provincie West-Vlaanderen. Presentatie

 • Voorstelling van de nieuwe adressenmonitor door de heer Nico Ulens, adjunct-adviseur en de heer Philippe Derynck, deskundige Datawarehousing provincie West-Vlaanderen. Presentatie

 • Stand van zaken van het project Digitale Economische Kaart door Stephanie Maes, adjunct-adviseur Economie provincie West-Vlaanderen. Presentatie

Infonamiddag GIS 24 november 2009

 • Voorstelling van de verkeersbordendatabank door de heer Paul Verbiest, projectcordinator Agentschap Wegen en Verkeer Planning en Cordinatie. Presentatie

 • Voorstelling van de monitor voor adressen door de heer Nico Ulens, adjunct-adviseur Datawarehousing bij de provincie West-Vlaanderen. Presentatie

 • Voorstelling van de nieuwigheden aan de geoloketten van GIS West door de heer Philippe Derynck, deskundige Datawarehousing bij de provincie West-Vlaanderen. Presentatie

 • Voorstelling van gedecentraliseerd bibwerk door de heer Stefaan Froyman, deskundige Cultuur bij de provincie West-Vlaanderen. Presentatie

 • Voorstelling van het meldpunt door de heer Frederik Christiaens, adjunct-adviseur Datawarehousing bij de provincie West-Vlaanderen. Presentatie

 • Een stand van zaken van de Digitale Economische Kaart door mevrouw Stephanie Maes, adjunct-adviseur Economie bij de provincie West-Vlaanderen. Presentatie

 • Varia door heer Hans Van den Heede, diensthoofd Datawarehousing bij de provincie West-Vlaanderen. Presentatie

Infonamiddag GIS 19 mei 2009

 • Voorstelling nieuwe versie Gis West Extensie voor ArcGis Desktop door de heer Philippe Derynck, deskundige Datawarehousing. Presentatie

 • Voorstelling beta Geoloket Sociale Kaart door de heer Frederik Christiaens, adjunct adviseur Datawarehousing. Presentatie

 • Voorstelling Geoloket Voorbehouden Parkeerplaatsen door Siska Goubert, Westkans. Presentatie

 • Voorstel tot deelakkoord publicatie Stedenbouwkundige Bestemmingsplannen door de heer Hans Van den Heede, diensthoofd Datawarehousing. Presentatie

 • Voorstel tot digitalisering Atlas van de onbevaarbare waterlopen door de heer Marc Vanbelle, technisch medewerker dienst waterlopen. Presentatie

 • Voorstelling Govmaps door de heren Lawrence Beernaert, Leiedal en Hans Van den Heede, diensthoofd Datawarehousing. Presentatie

Infonamiddag GIS 18 november 2008

 • Verwelkoming en voorstelling van de nieuwe geoloketten GIS West en de nieuwe extensie voor ArcGIS door de heer Philippe Derynck, deskundige Datawarehousing. Presentatie

 • Voorstelling van het meldpunt door de heer Frederik Christiaens, adjunct-adviseur Datawarehousing. Presentatie

 • Het project Economische Kaart West-Vlaanderen door de heer Lode Vanden Bussche, diensthoofd Economie. Presentatie

 • De nieuwe richtlijn voor uitwisseling van digitale RUP door mevrouw Helen Dhont, adjunct-adviseur Ruimtelijke Planning. Presentatie

 • De INSPIRE-richtlijn en de gevolgen ervan voor het GIS-decreet door de heer Hans Van den Heede, diensthoofd Datawarehousing. Presentatie

Voor verdere uitleg bij één van de onderwerpen kunt u contact opnemen met de Gis-cel van de provincie West-Vlaanderen.