De Vlaamse Regering heeft op 25 juni 2010 een besluit principieel goedgekeurd waarmee de overheidsinstanties in Vlaanderen een vlottere toegang verkrijgen tot de Geografische Data-Infrastructuur van Vlaanderen. Naast de kosteloze toegang worden de formaliteiten beperkt tot een minimum. Meer info