Vereniging voor Vlaamse steden en Gemeenten

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (vvsg) is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten en OCMW's. Daarnaast mag ze nog verschillende andere intercommunale verbanden tot haar leden rekenen. Ze is het steunpunt en de belangenbehartiger van deze lokale besturen ten aanzien van andere overheden en derden.  

Op de website http://www.vvsg.be/Omgeving/GIS wordt een mooi overzicht aangeboden van GIS in Vlaanderen.