Welkom op GISWest!

GISWest is de provinciale dienstverlening die ruimtelijke gegevensverwerking ondersteunt, zowel intern als extern. Het GISWest-platform is een verzameling van webdiensten, met onder meer de publieke GISWest-geoloketten. Die geven overheden, ondernemingen, organisaties en burgers de mogelijkheid om bepaalde ruimtelijke informatie te raadplegen, te analyseren en te verwerken.

Dit kan door eenvoudig gebruik te maken van een webbrowser die je toegang geeft tot de ruimtelijke gegevens gepubliceerd in een functioneel "geoloket" en opgedeeld in verschillende thema's en subthema's. Deze ruimtelijke gegevens zijn voor iedereen toegankelijk en raadpleegbaar.

GISWest "HTML5"-geoloket

Het "HTML5"-geoloket wordt nu standaard aangeboden voor alle thema's op de GISWest website en zijn alle beschikbare ruimtelijke gegevens publiekelijk beschikbaar op het GISWest platform, ook de kadastrale percelenkaart.

Privacy

Niet alle geoloketten zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt voor enkele geoloketten een onderscheid gemaakt tussen een versie bedoeld voor de publieke sector in West-Vlaanderen en een versie voor de burger / bedrijfswereld. Deze opdeling werd gemaakt naar aanleiding van de richtlijnen van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of naar aanleiding van wettelijke bepalingen waarbij bepaalde informatie niet voor het publiek mag toegankelijk gesteld worden.

Login aanvragen

Als u geïnteresseerd bent om gebruik te maken van de GIS West Extensie, kunt u hiervoor een login aanvragen:

gemeente: neem contact op met uw gis-coördinator,

andere: vraag een login aan via het contactformulier.

Let wel: enkel besturen krijgen toegang tot de beveiligde data.