Onderhoudswerken aan waterlopen

In West-Vlaanderen zijn we als waterlopenbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van 3.653 km onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. Hiervan zijn er 1.343 km waterlopen gelegen in poldergebied. In dit poldergebied worden de onderhoudswerken uitgevoerd door de verschillende polderbesturen.  De kosten voor deze onderhoudswerken in de polders worden door de Provincie gefinancierd.

Om dit onderhoud aan de waterlopen te kunnen uitvoeren, vragen we aan de aangelanden die langs een waterloop wonen om de geldende afstandsregels te respecteren.

Meer informatie kunt u terug vinden op de waterbeheer website van de provinciale dienst Waterlopen

 

Winteronderhoud

 

  


De geoloketten van GIS West maken gebruik van ArcGIS Enterprise en Geocortex Essentials als ondersteunende technologie. De Gis West geoloketten worden ondersteund door alle browsers die de HTML5 technologie ondersteunen zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer.

De oude Gis West Silverlight geoloketten zijn nog beschikbaar, maar worden niet meer ondersteund door Google Chrome en Mozilla Firefox worden vanwege het weg vallen van de Microsoft Silverlight ondersteuning.

Vragen/suggestie/problemen kunnen doorgegeven worden via giswest@west-vlaanderen.be

  • Digitale geografische gegevens hebben geen juridische waarde en kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten.
  • De kaarten hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.
  • U hebt het recht de kaarten te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor reproductie is altijd voorafgaande toestemming vereist.
  • Verdere informatie over de inhoud van het geoloket kunt u hier vinden of u kan deze bekomen via e-mail: gis@west-vlaanderen.be.